Cancer og senfølger projektet

Formålet med forskningsprojektet er at undersøge effekten af kognitive senfølger efter behandling for brystkræft. En problemstilling der også går under navnet "kemohjerne".

En del tidligere kræftpatienter oplever at de har kognitive vanskeligheder i form af koncentration og nedsat hukommelse og der eksisterer p.t. ikke nogen effektiv standardbehandling af sådan senfølger. Disse kan være forbundet med lavere livskvalitet og funktionsevne. Dette betyder også, at mange bl.a. kæmper med at bevare arbejdsmarkedstilknytningen (Sundhedsstyrelsen, 2017). 37.000 danskere får hvert år konstateret cancer og det forventes at tallet vil stige. 40 % har svære kognitive senfølger af kemoterapi, som nedsat hukommelse, træthed, depression og søvnproblemer.


Begyndende international forskning peger i retning af, at neurofeedback vil kunne afhjælpe disse senfølger i forbindelse.


Hvad undersøges

Forskningsprojektet vil undersøge effekten af træning med neurofeedback på kognitive senfølger efter behandling for brystkræft. Forskningsprojektet forventes at omfatte 126 kvinder i den arbejdsdygtige alder.


Samarbejdsparter

Projektet gennemføres i samarbejde med Det Danske Center for Brystkræftsenfølger og Aarhus Universitet. Aut. psykolog Charlotte Jensen er projektleder.


Træning og test gennemføres af fagspecialist Conni Andersen og en psykolog Foreningen er i gang med at søge midler til gennemførelse af et mindre pilotprojekt, et såkaldt feasability studie, der kan være med til at afklare behovet for justering af processen i hovedprojektet.