FORSKNINGSPROJEKT FOR ORDBLINDE

Finansieret af HELSEFONDEN og STRONGER BRAINS


Har træningsmetoderne NEUROFEEDBACK og ARBEJDSHUKOMELSESTRÆNING effekt på ordblinde studerendes akademiske præstationer?

Det vil vores forskningsprojekt dokumentere ved at teste de to træningsmetoders positive virkninger på ordblinde studerendes arbejdshukommelse og koncentration. Netop disse kognitive processer har betydning for læse- og skrivekompetencer.


Ambitionen er, at træningsmetoderne kan blive et anerkendt og gratis redskab til gavn for ordblindes læring på uddannelsesinstitutioner.


Forskningsprojektet søger ordblinde studerende fra Aarhus Universitet.Vi begynder træningen i september 2021.

Du modtager ikke noget honorar for at deltage i forsøget. Udenlandsk forskning viser, at de to træningsmetoder har positiv effekt på en del kognitive processer. Vi mener derfor, at træningen i sig selv har værdi. Træningen med neurofeedback har en værdi af ca.15.000 kr.


Træningen foregår på universitet og tager 30-45 min hver gang. Du skal møde 3 gange om ugen i 10 uger. Er Du interesseret kan Du få tilsendt beskrivelse, send e-mail til info@stronger-brains.com. Du kan høre mere om træningen og spørge løs på vores webinar den ……………kl………….. Tilmeld dig på info@stronger-brains.com, så modtager Du et link til zoom.


Samarbejdsparter

Projektet gennemføres i samarbejde med Aarhus Universitet, en forsker, fagspecialist og træning med neurofeedback, Conni Andersen samt ordblindeunderviser Anne Mette Brogaard Hvas, projektleder for forskningsprojektet.

Der er ingen kommercielle interesser i projektet.