FORSKNINGSPROJEKT FOR ORDBLINDE

Finansieret af HELSEFONDEN og STRONGER BRAINS


Har træningsmetoderne NEUROFEEDBACK og ARBEJDSHUKOMELSESTRÆNING effekt på ordblinde studerendes akademiske præstationer?

Det vil vores forskningsprojekt dokumentere ved at teste de to træningsmetoders positive virkninger på ordblinde studerendes arbejdshukommelse og koncentration. Netop disse kognitive processer har betydning for læse- og skrivekompetencer.


Udenlandsk forskning viser, at de to træningsmetoder har positiv effekt på en del kognitive processer.


Ambitionen er, at træningsmetoderne kan blive et anerkendt og gratis redskab til gavn for ordblindes læring på uddannelsesinstitutioner.


Projektet er afsluttet.


Samarbejdsparter

Projektet gennemføres i samarbejde med Aarhus Universitet, en forsker, fagspecialist og neurofeedbacktræner Conni Andersen samt ordblindeunderviser Anne Mette Brogaard Hvas, som er projektleder.

Der er ingen kommercielle interesser i projektet.